Hit counter: 1505943

Online 25

 • HUAN CHUONG LAO DONG HANG NHAT
 • Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2008
 • Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2007
 • Doanh nghiệp xuất sắc năm 2006
 • Doanh nghiệp DV tieu biểu năm 2008.
 • Vì sự phát triển cộng đồng DN Việt Nam 2009
 • Huân chương lao động hạng nhì năm 2006
 • Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2008
 • Cúp vàng thương hiệu năm 2005

About us


4. SUBSIDIARY FACTORIES

4.1 Viet Duc wood processing factory
  
- Address:Thanh Ha ward, Hoi An city, Quang Nam province, Vietnam .
- Tel: +84 510 3861312 / 3862718.
- Fax: +84 510 3861074.

GOOGLEMAP

Fron Da Nang airport  

4.2 Dien Ngoc wood processing factory
 
- Address: Dien Ngoc village, Dien Ban district, Quang Nam province, Vietnam.
- Tel: +84 510 3843505 / 3944259.
- Fax: +84 510 3843507.
   GOOGLEMAP

 From Da Nang Airport

4.3 Hoa Nhon wood processing factory
 
- Address: Hoa Nhon village, Hoa Vang district, Da Nang city, Vietnam.
- Tel: +84 511 3788188 / 3216987.
- Fax: +84 511 3780265.

GOOGLEMAP

From Da Nang Airport 

   
4.4 Quang Nam Forestry Enterprise
  

- Address:Truong Xuan ward, Tam Ky city, Quang Nam province, Vietnam.
- Tel: +84 510 841085 / 841087.
- Fax: +84 510 3841088.

GOOGLEMAP
  

 
 Others:

Hot Products

 • FWT_205

  Size open : L1200xW700xH750
  Size carton : L1235 x W725xH220

  pcs/box: 1set
  Quantity : 140pcs/20"  -295 pcs/40"

   

   

   
 • FW-123

  Size open : L x W x H
  Size carton : L x W x H
  Quantity : pcs/20"  - pcs/40"

   
 • FW-121

  Size open : L 430x W430x H 420     
  Size carton : L450 x W 450x H230
  psc/box:  2
  Quantity :  650pcs/20"  - 1200 pcs/40

   

   
 •  
 • FWT_177

  Size open : L x W x H
  Size carton : L x W x H
  Quantity : pcs/20"  - pcs/40"

   
 • FSC-010

  Size open : L 330x W380 x H841
  Size carton : L 970x W350 x H125

  pcs/box: 1
  Quantity :669 pcs/20"  -1395 pcs/40"

   
 • FST_009

  Size open : L 800x W 800x H 705      
  Size carton : L 1050x W 820x H135
  psc/box:  1
  Quantity : 256 pcs/20"  -516 pcs/40


   

   

VIDEO