Hit counter: 1505940

Online 23

 • HUAN CHUONG LAO DONG HANG NHAT
 • Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2008
 • Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2007
 • Doanh nghiệp xuất sắc năm 2006
 • Doanh nghiệp DV tieu biểu năm 2008.
 • Vì sự phát triển cộng đồng DN Việt Nam 2009
 • Huân chương lao động hạng nhì năm 2006
 • Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2008
 • Cúp vàng thương hiệu năm 2005
nằm

Member


Viet Duc wood processing factory

Viet Duc wood processing factory

Address: Thanh Ha ward, Hoi An city, Quang Nam province, Vietnam
Tel: +84 510 3861312 / 3862718
Fax: +84 510 3861074

GOOGLEMAP

Fron Da Nang airport  

 


Dien Ngoc wood processing factory

Dien Ngoc wood processing factory

- Address: Dien Ngoc village, Dien Ban district, Quang Nam province, Vietnam
- Tel: +84 510 3843505/3944259.
- Fax: +84 510 3843507

GOOGLEMAP

 From Da Nang Airport


Hoa Nhon wood processing factory

Hoa Nhon wood processing factory

- Address: Hoa Nhon Village, Hoa Vang District, Da Nang City, Vietnam
- Tel: +84 511 3788188 / 3216987
- Fax: +84 511 3780265

GOOGLEMAP

From Da Nang Airport 


Quang Nam Forestry Enterprise

Quang Nam Forestry Enterprise

- Address: Truong Xuan ward, Tam Ky city, Quang Nam province, Vietnam
- Tel: +84 510 3841085 / 3841087
- Fax: +84 510 3841088

GOOGLEMAP


Hot Products

 • FWT_205

  Size open : L1200xW700xH750
  Size carton : L1235 x W725xH220

  pcs/box: 1set
  Quantity : 140pcs/20"  -295 pcs/40"

   

   

   
 • FW-123

  Size open : L x W x H
  Size carton : L x W x H
  Quantity : pcs/20"  - pcs/40"

   
 • FW-121

  Size open : L 430x W430x H 420     
  Size carton : L450 x W 450x H230
  psc/box:  2
  Quantity :  650pcs/20"  - 1200 pcs/40

   

   
 •  
 • FWT_177

  Size open : L x W x H
  Size carton : L x W x H
  Quantity : pcs/20"  - pcs/40"

   
 • FSC-010

  Size open : L 330x W380 x H841
  Size carton : L 970x W350 x H125

  pcs/box: 1
  Quantity :669 pcs/20"  -1395 pcs/40"

   
 • FST_009

  Size open : L 800x W 800x H 705      
  Size carton : L 1050x W 820x H135
  psc/box:  1
  Quantity : 256 pcs/20"  -516 pcs/40


   

   

VIDEO