phòng chống dịch COVID-19

Thứ Tư, 02/12/2020

Forexco Quảng Nam – Duy trì hoạt động sản xuất kết hợp công tác phòng chống dịch Covid – 19

  Theo Thông  báo khẩn từ Bộ Y tế, ngày 30/11/2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện bệnh nhân nhiễm Covid – 19 số 1347;  trước...