Văn phòng Công ty Cổ Phần Lâm Đặc Sản Xuất Khẩu Quảng Nam

- Địa chỉ: 210 Trần Hưng Đạo, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

- Điện thoại : 0235.3843668

- Fax: 0235.3843619

- Email: info@forexco.vn

Văn phòng Công ty Cổ Phần Lâm Đặc Sản Xuất Khẩu Quảng Nam

Xí Nghiệp Chế biến lâm sản Điện Ngọc

- Địa chỉ: phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

- Email: xndienngoc@forexco.vn

Xí Nghiệp Chế biến lâm sản Điện Ngọc

Xí Nghiệp mộc Việt Đức

- Địa chỉ : 462 Hùng Vương, phường Thanh Hà, thành phố Hội An

- Email: xnvietduc@forexco.vn

Xí Nghiệp mộc Việt Đức

Xí nghiệp chế biến Lâm sản Hoà Nhơn

- Địa chỉ : Xã Hoà Nhơn, Huyện Hoà Vang, Thành phố Đà Nẵng

- Email: xnhoanhon@forexco.vn

Xí nghiệp chế biến Lâm sản Hoà Nhơn

Xí Nghiệp lâm đặc sản Tam Kỳ

- Địa chỉ : Phường Trường Xuân, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

- Email: xntamky@forexco.vn

Xí Nghiệp lâm đặc sản Tam Kỳ

Xí Nghiệp lâm nghiệp Quảng Nam

- Địa chỉ Phường Trường Xuân, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

- Email: xnlamnghiep@forexco.vn

Xí Nghiệp lâm nghiệp Quảng Nam

Để lại lời nhắn cho chúng tôi