FSC004

Chất liệu : Acacia wood in oil/steel in powder coating

Màu sắc : Oil finishing

Kích thước LxWxH(mm) : 470x545x885

Kích thước đóng thùng LxWxH (mm) : 1040x490x310

Liên hệ

Sản phẩm khác