FW155

Chất liệu : Acasia

Màu sắc : Oil finishing

Kích thước LxWxH(mm) : 850x540x750

Kích thước đóng thùng LxWxH (mm) : 890x880x120

Liên hệ

Sản phẩm khác