FW236.1

Chất liệu : Acasia

Màu sắc : Oil finishing

Kích thước LxWxH(mm) : 890x950x740

Liên hệ

Sản phẩm khác