FW553

Chất liệu : Acasia

Màu sắc : Oil finishing

Kích thước LxWxH(mm) : 670x520x750

Liên hệ

Sản phẩm khác