WCB853

Chất liệu : Acasia

Màu sắc : Oil finishing

Kích thước LxWxH(mm) : 970x765x1000

Liên hệ

Sản phẩm khác