Gặp mặt Cán bộ Quản lí nhân kỉ niệm 35 năm ngày thành lập Công ty cổ phần lâm đặc sản xuất khẩu Quảng Nam