KỶ NIỆM 35 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY 29/11/1986 ~ 29/11/2021