FW 265

Chất liệu : Acasia

Màu sắc : Oil finishing

Kích thước LxWxH(mm) : 600x400x720mm

Liên hệ

Sản phẩm khác