FWT 088

Chất liệu : Acasia

Màu sắc : Oil finishing

Kích thước LxWxH(mm) : 1400x800x740mm

Kích thước đóng thùng LxWxH (mm) : 1430x830x100 mm

Liên hệ

Sản phẩm khác