WCB108

Chất liệu : Acasia

Màu sắc : Oil finishing

Kích thước LxWxH(mm) : 1410x540x870

Kích thước đóng thùng LxWxH (mm) : 1450x900x110

Liên hệ

Sản phẩm khác