WCB214

Chất liệu : Acasia

Màu sắc : Oil finishing

Kích thước LxWxH(mm) : 720x395x600

Kích thước đóng thùng LxWxH (mm) : 760x410x135

Liên hệ

Sản phẩm khác