WCF 038

Chất liệu : Acasia

Màu sắc : Oil finishing

Kích thước LxWxH(mm) : 570x440x950

Kích thước đóng thùng LxWxH (mm) : 1110x455x240

Liên hệ

Sản phẩm khác